GARRA KOMUNALE NË LËNDËN E MATEMATIKËS

Shoqata e matematikanëve të Maqedonisë organizoi garra komunale per shkollat fillore në lëndën e matematikës. Garrat u mbajtën sot me 4 shkurt ku nikoqire ishte SHFK ”A.S.- Kikish”-Tetovë. Në këto garra morrën pjesë edhe nxënës të shkollës tonë të udhëhequr nga mentorët e tyre. Ata arritën rezultate të shkëlqyera, edhe atë si vijon: 1. Kumrije …

GARRA KOMUNALE NË LËNDËN E MATEMATIKËS Lexo më tepër